Address : 59/19 Moo 12, Omnoi,
Krathumban Samutsakorn 74130 Thailand
Call Us : (+66)8 1132 2844, (+66)9 8289 3834
Mail Us : info@psvcreation.com
Office Time : Monday to Friday
8.00 AM - 17.00 PM

ยี่ห้อ CRI-MAN

เครื่องอบฆ่าเชื้อที่ลองนอนสัตว์

ขนาดมอเตอร์ 6.5 kW  
ปริมาตรการผลิต สูงถึง 8 t/day       
% น้ำหนักแห้งวัตถุ สูงถึง 55%

ใบกวนผสม

ขนาดมอเตอร์ 0.75 – 4 kW
แรงผลักดันในแนวแกน 117 – 707 N
ขนาดมอเตอร์ 1.5 – 5.5 kW
แรงผลักดันในแนวแกน 1226 – 2943 N
ขนาดมอเตอร์ 18.5 kW
แรงผลักดันในแนวแกน 3800 N
ขนาดมอเตอร์ 11 – 18.5 kW
แรงผลักดันในแนวแกน 2158 – 3826 N
ขนาดมอเตอร์  7.5 – 11 kW
แรงผลักดันในแนวแกน
ขนาดมอเตอร์ 5.5 – 18.5 kW
แรงผลักดันในแนวแกน 3220 – 5730 N
ขนาดมอเตอร์ 0.75 – 3 kW
แรงผลักดันในแนวแกน 117 – 373 N
ขนาดมอเตอร์ 1.5 – 25 kW
แรงผลักดันในแนวแกน 230 – 5,369 N

เครื่องแยกกากตะกอน แบบสกรูเพรส

ขนาดมอเตอร์ 7.5 kW
ปริมาณการแยกตะกอน 4 – 42 m³/h
% น้ำหนักแห้ง สูงถึง 37
ขนาดมอเตอร์ 3 kW
ปริมาณการแยกตะกอน 4.5 – 18 m³/h
% น้ำหนักแห้ง สูงถึง 30%
ขนาดมอเตอร์ 4 kW
ปริมาณการแยกตะกอน 4 – 50 m³/h
% น้ำหนักแห้ง สูงถึง 30%
ขนาดมอเตอร์ 4 kW
ปริมาณการแยกตะกอน 4 – 50 m³/h
% น้ำหนักแห้ง สูงถึง 30%
ขนาดมอเตอร์ 5.5 kW
ปริมาณการแยกตะกอน 6 – 72 m³/h
% น้ำหนักแห้ง สูงถึง 30%
ขนาดมอเตอร์ 5.5 kW
ปริมาณการแยกตะกอน 4 – 22 m³/h
% น้ำหนักแห้ง สูงถึง 37%

ปั๊มแบบมีใบตัด

ขนาดมอเตอร์ 0.75 – 1.1 kW
ปริมาตรการปั๊ม 110 m³/h
ความสูง 29 m
ขนาดมอเตอร์ 3 kW
ปริมาณการแยกตะกอน 4.5 – 18 m³/h
%น้ำหนักแห้ง สูงถึง 30%
ขนาดมอเตอร์ 0.75 – 1.1 kW
ปริมาตรการปั๊ม 26 m³/h
ความสูง 17 m
ขนาดมอเตอร์ 4 – 18.5 kW
ปริมาตรการปั๊ม 340 m³/h
ความสูง 21 m
ขนาดมอเตอร์ 15 – 45 kW
ปริมาตรการปั๊ม 260 m³/h
ความสูง 51 m
ขนาดมอเตอร์ 15 – 30 kW
ปริมาตรการปั๊ม 720 m³/h
ความสูง 22 m
ขนาดมอเตอร์ 11 – 45 kW
ปริมาตรการปั๊ม 1,400 m³/h
ความสูง 24 m
ขนาดมอเตอร์ 4 – 22 kW
ปริมาตรการปั๊ม 340 m³/h
ความสูง 53 m
ขนาดมอเตอร์ 11 – 30 kW
ปริมาตรการปั๊ม 1,080 m³/h
ความสูง 16 m
ขนาดมอเตอร์ 40 – 95 kW
ปริมาตรการปั๊ม 550 m³/h
ความสูง 51 m
ขนาดมอเตอร์ 0.75 – 1.1 kW
ปริมาตรการปั๊ม 26 m³/h
ความสูง 17 m
ขนาดมอเตอร์ 2.2 – 45 kW
ปริมาตรการปั๊ม 720 m³/h
ความสูง 106 m
ขนาดมอเตอร์ 22 – 45 kW
ปริมาตรการปั๊ม 720 m³/h
ความสูง 22 m
ขนาดมอเตอร์ 2.2 – 22 kW
ปริมาตรการปั๊ม 340 m³/h
ความสูง 54 m
ขนาดมอเตอร์ 50 – 140 kW
ปริมาตรการปั๊ม 460 m³/h
ความสูง 155 m
ขนาดมอเตอร์ 20 – 90 kW
ปริมาตรการปั๊ม 460 m³/h
ความสูง 137 m
ขนาดมอเตอร์ 30 – 87 kW
ปริมาตรการปั๊ม 460 m³/h
ความสูง 137 m
Motor power 2.2 – 18.5 kW
Capacity 4500 m³/h
Motor power max 1.8 m
ขนาดมอเตอร์ 25 kW
ปริมาตรการปั๊ม 380 m³/h
ความสูง 26 m

• เคลือบสารหนา 50 μm
• ความแข็ง 48 HRC
• การยึดเกาะที่สมบูรณ์แบบกับวัสดุ

สินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปั๊มน้ำเสียแบบมีท่อเติมอากาศในตัว

ใบกวนผสมพร้อมเติมอากาศ

ปั๊มน้ำเสียแบบกระบอกสูบ

เครื่องโม่-บดหญ้า