Address : 59/19 Moo 12, Omnoi,
Krathumban Samutsakorn 74130 Thailand
Call Us : (+66)8 1132 2844, (+66)9 8289 3834
Mail Us : info@psvcreation.com
Office Time : Monday to Friday
8.00 AM - 17.00 PM

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เราเชื่อว่าความหลากหลายของอุตสาหกรรม จำเป็นต้องดูและการจัดการที่ต่างกันออกไป เราจึงมีทีมงานวิศวกรคอยให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมในงานของคุณมากที่สุดบริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น จำกัด

เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูงจากทวีปยุโรป สำหรับการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ) และฟาร์มปศุสัตว์ โดยมีสินค้าต่าง เช่น อุปกรณ์คัดแยกสารแขวนลอยสำหรับการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้น้ำบริสุทธิ์, อุปกรณ์ป้อนวัตถุดิบ หรือ หญ้าหมัก แบบอัตโนมัติเข้าถังหมักก๊าซชีวภาพ ใบกวนผสม ปั๊ม ผ้าใบคลุมบ่อสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ, เครื่องแยกกากตะกอนมูลสัตว์เพื่อทำปุ๋ยในงานฟาร์มปศุสัตว์, และอื่น ๆบริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น จำกัด

นโยบายคุณภาพ
“บริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น จํากัด มุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ
เพื่อความพึงพอใจสูงสูดของลูกค้า``

วัตถุประสงค์
1. แสดงความสามารถในการประกอบสินค้าและให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ
2. ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยการนําระบบบริหารคุณภาพมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


Front Desk
(+66)8 1132 2844

2562

บำบัดน้ำเสีย

จากน้ำใดๆที่ได้รับผลกระทบในด้านคุณภาพโดยได้รับอิทธิพลมาจาก ชุมชน อุตสาหกรรม หรือกิจกรรมทางการเกษตร วันนี้ บริษัทพีเอสวี ครีเอชั่น ยินดีให้บริการอุปกรณ์สำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีความน่าเชื่อถือแก่สาธารณูปโภค โรงบำบัดทุกขนาดและทุกกระบวนการผลิต

2562

ก๊าซชีวภาพ & โรงไฟฟ้า

เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ประกอบการ และผู้ออกแบบในภาคการผลิตก๊าซชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมาเป็นเวลาช้านาน บริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น เชื่อว่าทุกการออกแบบและใช้งานมีเอกลักษณ์ประจำตัว ทางเราจึงให้ความสำคัญในการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับท่านให้มากที่สุด

2562

ฟาร์มปศุสัตว์

เรามีความรู้เชิงลึกในความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร ซึ่งนั่นช่วยในการพัฒนาและลดขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี ณ วันนี้ บริษัทพีเอสวี ครีเอชั่น สามารถนำเสนอการจัดการของเสียในภาคปศุสัตว์ได้แบบครบวงจร นี่คือประสบการณ์และอุปกรณ์ที่หลากหลายของเรา สามารถช่วยท่านได้

“เราเป็นมืออาชีพผู้ให้บริการด้านโซลูชั่น”