Address : 59/19 Moo 12, Omnoi,
Krathumban Samutsakorn 74130 Thailand
Call Us : (+66)8 1132 2844, (+66)9 8289 3834
Mail Us : info@psvcreation.com
Office Time : Monday to Friday
8.00 AM - 17.00 PM

แอพพลิเคชั่น

บำบัดน้ำเสีย

จากน้ำใดๆที่ได้รับผลกระทบในด้านคุณภาพโดยได้รับอิทธิพลมาจาก ชุมชน อุตสาหกรรม หรือกิจกรรมทางการเกษตร วันนี้ บริษัทพีเอสวี ครีเอชั่น ยินดีให้บริการอุปกรณ์สำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีความน่าเชื่อถือแก่สาธารณูปโภค โรงบำบัดทุกขนาดและทุกกระบวนการผลิต

ก๊าซชีวภาพ & โรงไฟฟ้า

เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ประกอบการ และผู้ออกแบบในภาคการผลิตก๊าซชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมาเป็นเวลาช้านาน บริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น เชื่อว่าทุกการออกแบบและใช้งานมีเอกลักษณ์ประจำตัว ทางเราจึงให้ความสำคัญในการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับท่านให้มากที่สุด

ฟาร์มปศุสัตว์

เรามีความรู้เชิงลึกในความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร ซึ่งนั่นช่วยในการพัฒนาและลดขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี ณ วันนี้ บริษัทพีเอสวี ครีเอชั่น สามารถนำเสนอการจัดการของเสียในภาคปศุสัตว์ได้แบบครบวงจร นี่คือประสบการณ์และอุปกรณ์ที่หลากหลายของเรา สามารถช่วยท่านได้